首页>>速记知识交流>>正在阅读

高频特定单音词表

  来源: 黑匣子速记    作者:  黑匣子速记    类型: 原创    发表: 2006/3/27    浏览:   


zhen

 

 

zheng

 

zhi

 

zhong

 

zhou

 

 

zhu

 

zhua

 

 

zhuai

 

 

 

zhuan

 

zhuang

 

 

zhui

 

 

 

zhun

 

 

zhuo

 

 

 

zi

 

zong

 

 

zou

 

 

zu

 

 

zuan

 

 

 

zui

 

 

zun

 

 

 

zuo

 

1」「2」「3」「4」「5」「6」「7」「8」「9」「10